Tevredenheidsonderzoek

Om de kwaliteit van onze zorg te meten vragen wij u onderstaande vragenlijst in te vullen. De vragenlijst kan anoniem ingevuld worden door te omcirkelen wat van toepassing is. Vervolgens mag de vragenlijst gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde bak in de wachtruimte of afgegeven worden aan de balie. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de vragenlijst horen wij dit graag.